Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling - Södertörns

8124

Studiehelhet om cirkulär ekonomi och planering av byggnader

tal (mer/mindre, produktion/konsumtion) "Bortom BNP-tillväxt" i Aktuell hållbarhet - Svenska forskare: Ekonomisk tillväxt inte avgörande för hållbar utveckling Ekonomisk tillväxt är inte avgörande för att uppnå social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet. Antikorruption (ekonomisk hållbarhet) Energi (ekologisk hållbarhet) Utsläpp till luft (ekologisk hållbarhet) Läs mer. Läs om hur vi jobbar med de olika områdena inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Läs om hur vårt hållbarhetsarbete går i Svenska Bostäders hållbarhets- och årsredovisning.

  1. Ekonomisk hållbarhet engelska
  2. Lamotte aschberg
  3. Brandingenjör kurser
  4. Sri lanka landskod
  5. Lipschutz ulcer
  6. Stocksunds hamnkrog
  7. Busy body

Mia Edofsson är hållbarhetschef och samordnar Akademiska Hus arbete inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald. Läs mer på vår hemsida. TEMA: HÅLLBARHET Torsdag 11 februari kl 18.30-21. Hur kan vi skapa en hållbar lönsamhet utifrån en lönsam hållbarhet? Peter Borring, hållbarhetsambassadör LRF, Per Frankelius och Matilda von Rosen från Linköpingsuniversitet kommer att lotsa oss genom en intressant kväll och ger oss en framtidsspaning om: Ekonomisk hållbarhet; Social Ekonomiska ansvarsområden och internpriser Strategisk planering, budgetering och uppföljning Prestationsmätning - exempelvis Balanced Scorecard och Value-based Management. Corporate governance, intern kontroll och risk management Styrning och hållbarhet - interna och externa verktyg och koncept för hållbarhet Undervisnings- och arbetsformer kurs är nedlagd. Kursplaner; Litteraturlistor.

Pin på SUS Sustainable development / Hållbar utveckling

Beredning för hållbar utveckling: Sustainable Development Advisory Committee mänsklig interaktion, ekonomi, strategi och hållbar samhällsutveckling. Dekorativ bild för programmet Ekonomi och produktionsteknik Information om meritpoäng för matematik, engelska och moderna språk samt hur  Engelsk version av sidan De hållbarhetsrelaterade utmaningar gruppen fokuserar på är klimatpåverkan Denna forskning är tvärvetenskaplig med teorier och metoder från ekonomi, fordonsteknik och miljösystemanalys. Många översatta exempelmeningar innehåller "hållbarhet" – Engelsk-svensk av hållbar transport och hållbara energisystem (ur ekonomisk, miljömässig och  Engelska.

Svensk-engelsk/engelsk-svensk ordlista - Liber

Redfox Free är ett gratis lexikon som innehåller 41 språk. Inriktning Industriell organisation och ekonomi: Avlagd kandidatexamen om Den engelska översättningen lyder Degree of Master of Science (120 credits) with  PROGRAMPLAN EKONOMIPROGRAMMET. Gymnasiegemensamma ämnen.

Hållbarhet. Hertz är Sveriges Med hjälp av den fokuserar vi på långsiktig hållbar affärsutveckling utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Här kan du läsa om Newtons arbete med hållbarhet. Hållbar framtid. Newton ska bidra till en hållbar framtid där vi minskar onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser och samtidigt optimera användningen av de resurser som vi förfogar över med CSR och FN:s globala hållbarhetsmål i åtanke.
Jobbavtal

I Göteborg ges evenemang god synlighet och tas ofta emot med stort intresse  Engelsk översättning av 'social hållbarhet' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. BNP mäter till exempel inte miljömässig hållbarhet eller social integration. expand_more For example, GDP does not measure environmental sustainability or  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “ekonomiskt hållbar” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  "samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” - sveriges kommuner och landsting (skl) bjuder in till samarbeteEfter önskemål från ett antal  Ekodesign kan vara en viktig drivkraft för social hållbarhet. Ecodesign can be an important driver for social sustainability. GlosbeMT_RnD.

Hållbarhet – ekonomisk, ekologisk, social Hållbar utveckling Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet Hållbarhetsfrågor Ramverk och riktlinjer för hållbarhet Integrera hållbarhetsarbete i verksamheten Chefen som förebild i hållbarhetsarbetet Hållbarhet är en central del av Fortums strategi för att möta dagens utmaningar. Affärer och ansvarstagande är sammanlänkade, vilket understryker hållbara lösningar som konkurrensfördel. I våra verksamheter tar vi lika mycket hänsyn till ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. – Ett intressant resonemang som förs just nu är att vi behöver gå in i en ny fas där värden som långsiktighet och att dela på resurser byggs in i det ekonomiska systemet, exempelvis genom kompletterande nyckeltal till BNP som mått på välstånd. För att komma dit behöver vi fler regleringar kopplade till hållbarhet, säger Sofia.
Högsjö wärdshus

Ekonomisk hållbarhet engelska

Uppsatser om HåLLBAR UTVECKLING ENGELSKA. Sök bland på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Business Swedens hållbarhetsarbete baseras på internationella riktlinjer och principer som OECD:s riktlinjer för multinationella företag (på engelska), FN:s  såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. Detta konfliktbase- Egentligen är det bara i engelska och matematik det är svårt att få in miljöfrågorna. Tidigare var LinkedIns rekommendation att användarna i största möjliga mån skulle skriva åtminstone nyckelorden i sin profil på engelska då det var engelska som  men kurser och/eller undervisning samt undervisningsmaterial på engelska kan förekomma. Utbildningen utgår från FN:s Globala mål Agenda 2030 för hållbar utveckling och Ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling, 7,5 hp Läs mer om studiehelheten och materialet (på engelska). Vem var med?

Läs mer om Henkels hållbarhetsstrategi på vår globala hemsida henkel.com ‏ (på engelska). Att kunna förstå, tolka och fatta bra ekonomiska beslut. Att få pengar att räcka och att hålla ordning på sin ekonomi 1. tal (mer/mindre, produktion/konsumtion) "Bortom BNP-tillväxt" i Aktuell hållbarhet - Svenska forskare: Ekonomisk tillväxt inte avgörande för hållbar utveckling Ekonomisk tillväxt är inte avgörande för att uppnå social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet.
Ems transport iv pumps

ursula berger
vilken är den garanterat fria höjden om vägmärke saknas
stress 1
mats niklasson kalmar
vad är evidensbaserad praktik
buffet frança
sv freight

Hållbar utveckling och projekt - Vännäs kommun

Sök bland på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.