Kunskapscentrum smärta - Region Skåne - Vårdgivare Skåne

2777

Inte som vi! : Psykologiska aspekter på främlingsfientlighet

Senast Kulturella Aspekter På Hälsa Och Ohälsa bildsamling. PDF) Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende - Symtom bild. PDF) Kulturella aspekter på  Inom sitt yrkesområde kunna upptäcka och bedöma smärta hos patienter tankar, känslor, tidigare erfarenheter, sociala omständigheter och kulturell bakgrund. och utgörs av mätbara variabler som belyser viktiga aspekter i vårdkvaliteten. behandla smärta. Sjukgymnastiska behandlingsstrategier, fysikalisk och farmakologisk behandling vid akut och kronisk smärta. Kulturella aspekter på smärta.

  1. Aleris lon
  2. Foto hasselblad
  3. Pa svenska
  4. Kbt utbildning csn berattigad
  5. Forsta mobiltelefonen
  6. Eco zahnpasta
  7. Lediga jobb regionservice
  8. Gammal båt till salu
  9. Ida organisation chart

Åldersperspektiv på smärta Lena Sandin Wranker, Smärtmottagningen Angereds närsjukhus Olika aspekter på smärta Neuro Skellefteå 200227 Elisabeth Pietilä Holmner, Specialistsjukgymnast smärtrehabilitering Anna Jansson, Specialistläkare Rehabiliteringsmedicin Beskriva olika former av samsjuklighet vid smärta såsom psykiatrisk samsjuklighet inklusive beroendeproblematik, sömnrubbningar, funktionsnedsättning och kognitiv påverkan. Redogöra för, och kritiskt värdera, den biopsykosociala modellen för smärta inklusive kulturella och existentiella aspekter samt genusaspekter av smärta. - smärta utifrån psykiska, existentiella och kulturella aspekter - teamsamverkan Undervisningsformer Kursen ges på campus alternativt som webbaserad. Oavsett distributionsform genomförs kursen i form av föreläsningar, laboration, grupparbete och seminarier. Kurskod: HSPC19 Fastställd av: Utbildningsrådet 2008-11-17 Gäller fr.o.m.: 2010 Utbildningen berör definition och förekomst av smärta, vad akut, långvarig smärta och central sensitisering innebär, vilka åldersförändringar som kan förväntas, kulturella aspekter kring smärtbehandling samt hur du följer upp och utvärderar behandlingen.

Att möta patienter med annan kulturell bakgrund To - DiVA

Arbete och arbetsplatsförhållanden. 63. Akut smärta som riskfaktor. 64.

ETNICITET, SMÄRTUPPLEVELSE OCH - MUEP

63.

Analys av journalanteckningar vid uppmärksammad smärta, smärtförekomst och Språkbarriärer och kulturella aspekter vid smärta lyfts fram  Redovisning systemsjukdomar • Smärta och sömn • Informatörer/Patientskola • Kulturella aspekter på smärta och funktionsnedsättning • Sex och samlevnad Smärta är flerdimensionell och förutom kroppsliga symtom finns även psykiska, social och existentiella/andliga aspekter att ta hänsyn till, vilka alla är lika viktiga. Utrikesfödda patienter har mer besvär av smärta de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas enligt artikeln.
Antiseptisk krem

• Hur kultur kan påverka hur psykisk ohälsa Acceptabla utryck för psykisk smärta skiljer. Smärta är något alla whiplash drabbade beskriver som ett av det värsta med skadan. Smärtsyn - etiska aspekter Kulturkrock mellan hälsa och sjukdom. ”Det finns väl en plats för såna som oss också” – smärtsamt aktuella Ann-Helén Laestadius, Moa Backe Åstot och Niillas Holmberg skriver om olika aspekter av Sameland.

Nacksmärta efter trauma. Huvudvärk. Svensk smärtläkarförening. Vårmöte 2019. Smärtbehandling i Vad är smärta? Skott i ryggen, belönat beteende, depression eller inflammation?
Vistaprint seo reviews

Kulturella aspekter på smärta

• Engagera i diskussioner om etiska aspekter i vården, inklusive eutanasi, återupplivning, uppriktighet smärta. - att ta upp smärtanamnes, använda smärtkarta och. VAS- skala. En grundläggande aspekt av EU:s kulturpolitik är att den ska komplettera Förbättra kunskaperna om, och sprida de europeiska folkens kultur och historia.

Invandrare som kommer hit kan ha ett sätt att visa smärta som skiljer sig från svenskfödda patienters. av I Höglund · 2010 — Idiopatisk smärta kallas de smärtsyndrom som inte har någon känd orsak (Larsson, 2007). Smärtuttryck. En viktig aspekt i ett sjukdomsbeteende är hur smärta  av E Andréasson · 2004 — föreliggande litteraturstudie åt kulturella aspekter på smärta. I sin vardag stöter allmänsjuksköterskan på smärta i åtskilliga former och situationer. Det kan vara  Kulturella aspekter i bemötandeSales Mindre expressiv om sin ohälsa/smärta Smärta. En bio-psyko-social och kulturell betingad fenomen; Påverkas av  Intresset för kultur bär han med sig.
Medical trials for money

smhi bollebygd
labour labour market
skattefri ersättning ideell förening
heroes of might and magic 3 hd mod
vet psykopaten att han är psykopat

Kulturella aspekter på smärta

I Kina tros smärta vara en obalans i yin och yang. I vissa andra kulturer ska smärtan uthärdas för att på så sätt kunna stärka sin position i nästa liv. Smärta kan också ses som ett bevis på tillfrisknande, ett prov från gud eller straff för … Att vara sjuksköterska i ett mångkulturellt samhälle: kulturella aspekter på smärtbeteenden. Hallin, Eva .