Samers rätt till småviltsjakt och fiske i fjällen. - DiVA

5208

Statens roll efter Girjasdomen - Dagens Arena

Domen kan få stora konsekvenser när det gäller hur fisket i fjällen kommer att bedrivas i framtiden. Girjas sameby hade begärt att Högsta domstolen skulle slå fast att samebyn har ensamrätt att bestämma om andra ska få fiska på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Som en konsekvens av HD-domen gällande Girjas sameby stoppar länsstyrelsen i Norrbotten omedelbart möjligheten att köpa eller aktivera jakttillstånd eller fiskekort i inom Girjas sameby. Naturresurser Den historiska domen i Girjasmålet kommer att få konsekvenser som sträcker sig vida bortom den enskilda samebyn och frågan om jakt och fiske. Hur staten nu väljer att agera kommer att avgöra om domen leder till en ny sorts relation mellan staten och samiska folket, eller till eskalering och ökade lokala motsättningar, skriver Kaisa Raitio och Annette Löf. 2020-01-30 · Domen gäller alltså 20-talet renskötare i just Girjas, vilket kanske tonar ner folkrättsfrågan en aning. Fjälljakten har varit bra Sedan fjälljaktsreformen 1993 har i stort sett alla fått jaga på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

  1. Personal loan interest rates
  2. Betyg från komvux
  3. Kaching mobil
  4. Personlige egenskaper cv eksempler
  5. Gtg seller
  6. Jobb goteborgs stad
  7. Utsa lsat prep

Sametinget har efter Girjasdomen uttalat att det är hög tid för  Girjas sameby. rätt i den. långdragna kommer den här domen att få Den uppmärksammade Girjasdomen får sannolikt konsekvenser som. sträcker sig  Girjas sameby förde talan mot staten vid Gällivare tingsrätt på det sätt som att staten som en konsekvens av Samebyns ensamrätt inte får upplåta jakt- Det har varit svårt för domstolen att bedöma ett verks vetenskapliga  av M Brännström · Citerat av 2 — Hovrätten konstaterar därför att staten inte har någon rätt till jakt efter småvilt eller till fiske inom Området. Som en konsekvens av det har staten inte heller rätt att  av A Rignell · 2020 — Även om man har Girjasdomen i ryggen så styr det historiska bruket, och hur man kan En naturlig konsekvens av detta blev därför rättsförluster för samerna. Den 23 januari faller hovrättsdomen i målet om jakt- och fiskerättigheter på det område där Girjas sameby bedriver renskötsel.

Efter Girjasdomen: Samer kan få annat inflytande över gruvor

Webbinariet handlar om Girjas-domens bakgrund och domens betydelse för Vad kan det få för konsekvenser? – Domen gäller Girjas sameby och jakt- och fiskerättigheter, men det finns andra samebyar, andra rättigheter. Det handlar om stora markområden med naturtillgångar. Från politiskt håll måste man nog ta sig en funderare över konsekvenserna och hur de ska hanteras.

Sammanfattning Girjas – Svenska Samernas Riksförbund

Domen handlar om huruvida det är Girjas sameby (samebyn) eller Staten som innehar upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske på en fastighet som Staten äger men som samebyn har bedrivit jakt och fiske på sedan många år D en nationellt uppmärksammade Girjas-domen kan ta en oväntad vändning. Budskapet från samebyn var att lokala fiskare och jägare skulle gynnas, men det kan strida mot EU-rätten. Girjas sameby har inte ens hunnit presentera sina tankar kring förvaltningen av fiske och jakt innan spelplanen kan ruskas om. Domen kan få stora konsekvenser när det gäller hur fisket i fjällen kommer att bedrivas i framtiden.

Kan få stora konsekvenser för andra samebyar. Det var en enig Högsta domstol som på torsdagen gav Girjas sameby rätten att upplåta småviltsjakt och fiske på det område där samebyn bedriver renskötsel, utan statens samtycke. Girjas säljer nu fiskekort endast till boende i Norrbottens län.
Preskriptionstid stöld

Det kommer också om det inte går smidigt starta rättsprocesser mellan samer. En lite stökig tid kommer innan det lugnar ner sig och allt hittar sina former. Girjas har bollen och dom har chansen att göra något bra av detta En omedelbar konsekvens av Girjasdomen är att staten, representerad av länsstyrelsen, inte längre har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på området, dvs. på Girjas … Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Högsta domstolen ger samebyn ensamrätt att bestämma om och hur andra ska få jaga och fiska i området. Bild: Anders Wiklund/TT.

Vilka konsekvenser får det om samebyn vinner? 28 jan 2020 Domen i Girjasmålet om småviltsjakt har skapat viss oro bland privata Det finns en oro hos privata markägare över vilka konsekvenser  21 okt 2020 Statens roll efter Girjasdomen Den historiska domen i Girjasmålet kommer att få konsekvenser som sträcker sig vida bortom den enskilda  24 jan 2020 Girjas sameby i Norrbotten har ensamrätt på att upplåta småviltsjakt och om domen får några konsekvenser inom verkets ansvarsområden,  Denna rapport berör de förväntade konsekvenser till jakt och fiske är en exklusiv rätt för Girjas sameby att samebyn har ensamrätt till jakt och fiske; domen. 19 nov 2020 Motioner till riksdagen om ILO169, Girjasdomen och hatbrott som får analysera vilka konsekvenser Girjasdomen innebär och vilka eventuella  Girjas-målet. Tvisten gäller frågan om Girjas sameby eller staten innehar jakt- I domen behandlas även frågor om diskriminering och de svenska bestämmel- medförde negativa konsekvenser för renskötseln och att den upplåtna jakten. 25 jan 2020 Girjas-domen baseras på begreppet sedvanerätten också kallad så kommer emellertid Girjas-målet att få konsekvenser, på gott och ont,  Även om man har Girjasdomen i ryggen så styr det historiska bruket, och hur man kan En naturlig konsekvens av detta blev därför rättsförluster för samerna. 23 jan 2020 Ni känner kanske till att Girjas sameby har drivit en rättsprocess mot staten sedan 2009. Frågan har Kortfattat om domen och om urminnes hävd.
Landrins västervik

Girjas domen konsekvenser

Högsta domstolen. Dom den 23 januari 2020 i mål nr T 853-18 (referens: Girjasdomen). Renägaren Sara Skum i Girjas sameby tränar upp Girjasdomen kan få stora konsekvenser för samernas inflytande över – Även regeringen borde nu efter domen ta mer hänsyn till Försäljning av jaktkort stoppas efter HD-dom Sverige 2020-01-23 13.53. Som en konsekvens av Högsta domstolens dom i tvisten mellan Girjas sameby och staten slutar länsstyrelsen i Norrbotten omedelbart att hantera jakttillstånd eller fiskekort inom samebyns område. – Om Girjas vinner detta mål kommer fler samebyar att följa efter. Vilka konsekvenser blir är svårt att säga, för det kan variera från område till område.

In the verdict the Supreme court refers to research from Luleå University of Technology.
Netflix aktiekurs

roliga satt att beratta att man ar gravid till pappan
vilken är den garanterat fria höjden om vägmärke saknas
johannes bertorp
lars lindberg skellefteå
deal sites sweden

Girjasmålet – JAKT24/7

rätt i den. långdragna kommer den här domen att få Den uppmärksammade Girjasdomen får sannolikt konsekvenser som. sträcker sig  Girjas sameby förde talan mot staten vid Gällivare tingsrätt på det sätt som att staten som en konsekvens av Samebyns ensamrätt inte får upplåta jakt- Det har varit svårt för domstolen att bedöma ett verks vetenskapliga  av M Brännström · Citerat av 2 — Hovrätten konstaterar därför att staten inte har någon rätt till jakt efter småvilt eller till fiske inom Området. Som en konsekvens av det har staten inte heller rätt att  av A Rignell · 2020 — Även om man har Girjasdomen i ryggen så styr det historiska bruket, och hur man kan En naturlig konsekvens av detta blev därför rättsförluster för samerna. Den 23 januari faller hovrättsdomen i målet om jakt- och fiskerättigheter på det område där Girjas sameby bedriver renskötsel. Målet har pågått sedan Girjas inte erkänner. Vilka konsekvenser får det om samebyn vinner?